Onderdeel van HVP - duurzaamheid, uw installateur en adviseur voor duurzame energie!
 
Zoek producten
Omschrijving
Categorie
Productfamilie
Merk
Monitoring
 
 
Datum: 26 september 2020
Nog geen producten geselecteerd


Slimme plaatsing warmtepomp beperkt geluidsoverlast Lees meer  .........

Het geluid van een warmtepomp en tips om overlast te voorkomen  Lees meer .........

Het geluid van de buiten-unit van een warmtepomp kan een bron zijn voor het geven van omgeving overlast. 
De plaats bepaling en andere maatregelen kunnen het geluid reduceren tot een aanvaardbaar nivo.

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers in 2018 Lees meer .........

Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft het kabinet in 2018 een bedrag gereserveerd van 100 miljoen euro. Dat is 10 miljoen meer dan vorig jaar. Wel gelden per 1 januari 2018 weer iets andere voorwaarden voor de tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.

De meerjarige ISDE-regeling loopt door tot en met 31 december 2020.

Op 30 november 2017 was naar schatting 66.000.000 euro geclaimd door 22.887 aanvragers, aldus RVO.nl.

Energiebespaarlening voor particulieren
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Lees meer ............

Opmars van radiatoren voor lage temperaturen
Maar hoe zit het met de afgifte van de warmte via radiatoren? Wat verdient de voorkeur?  Leer meer ...............

Bespaar energie door beter te regelen

75% van de energie die een huishouden verbruikt, gaat naar verwarming en warm water. Verlaag uw energiekosten door de warmte per kamer te regelen, voor meer controle, comfort en efficiëntie.

Overstappen van een reguliere thermostaat naar slimme zoneregeling kan een energiebesparing opleveren.

Fiscale stimuleringen voor het plaatsen van zonnepanelen?

EIA is van toepassing voor de investering in zonnepanelen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Meer informatie is te vinden bij AgentschapNL.
Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst en met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Meer informatie is te vinden bij AgentschapNL.
 

Vergunningen nodig voor zonnepanelen?

In veel gevallen is geen vergunning nodig. Voor specifieke vragen kunt u terecht in uw eigen gemeente.

Hoe groot moet mijn installatie zijn als ik 3400 kWh verbruik?

Indien u het volledige verbruik wilt dekken moet u een installatie van 4000 watt plaatsen. Agentschap.nl heeft als standaard een factor 0.85. Hiermee wordt rekening gehouden met de zonne-uren. ( 4000 watt * 0.85 = 3400 kWh). Deze factor kan variëren afhankelijk van de ligging en de gebruikte omvormer. De factor varieert tussen de 0.80 en de 0.95.
 

Hoe zit het met dag- en nachtstroom?

Dag- en nachtstroom is geen enkel probleem. 

Eisen voor het aansluiten van de omvormer in de meterkast?

De installatie moet voldoen aan de NEN 1010 norm.

Specifieke verzekeringen afsluiten voor de zonnepanelen?

U kunt dit het best bespreken met uw eigen verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. 

Is er meer risico op brand en waardoor wordt dit dan veroorzaakt?

Er is geen extra risico op brand indien de installatie voldoet aan de NEN 1010 norm. 

Wat is een Wattpiek? (1 Wp = gelijk aan 0,85 kWh)

Een Wattpiek is een eenheid om het (geïnstalleerde) vermogen aan te duiden. Een zonnepaneel bestaat uit  240-350 Wp.
Onder Nederlandse omstandigheden wordt voor elke Wp tenminste 0,85 kWh opgewekt op jaarbasis. kWh is een eenheid om het stroomgebruik danwel elektriciteitsopwekking weer te geven.
  

Hoe werkt onbeperkt salderen en welke partijen doen dit?

Salderen betekent het wegstrepen van energie die u teruggeleverd heeft in relatie tot uw stroomafname. Dit kan bij wet tot 5.000 kWh. 'Onbeperkt' salderen heeft betrekking op hoeveelheden boven de 5.000 kWh. Energiebelasting wordt tot een maximum van uw gebruik gesaldeerd, voor de teruglevering van elektriciteit dient u afspraken te maken met uw leverancier. 
  

Als ik de stroom niet zelf gebruik, wordt deze teruggeleverd aan het stroomnet. Hoe werkt dit precies?

Tot 5.000 kWh wordt de stroom wettelijk verrekend op uw stroomrekening. Boven deze hoeveelheid dient u afspraken te maken met uw energieleverancier. De prijzen hiervoor zijn lager, dus te veel terugleveren moet zoveel mogelijk worden vermeden. De tendens is dat sommige energiebedrijven sinds kort wel volledig uw stroomgebruik gaan salderen. Dat betekent dat uw teruggeleverde kWh (tot de hoogte die u in totaal gebruikt) worden verrekend met uw stroomrekening.
 

Is saldering met nachtstroom mogelijk?

Ja, dat is mogelijk.

Werkt schaduw van bijvoorbeeld een boom door in alle zonnepanelen?

Afhankelijk van het system werkt dit door in alle panelen die achter elkaar gekoppeld zijn. Afhankelijk van de configuratie zijn dit wel vaak meer zonnepanelen dan dat er daadwerkelijk in de schaduw liggen. Solaredge en enecsys hebben dit probleem niet. Hier werken de panelen onafhankelijk van elkaar.

Beperkt stof op zonnepanelen het rendement?

Stof vermindert de produktie van de elektriciteit. Het is raadzaam om de installatie te reinigen en een keer per jaar te controleren op technische defecten. 

Wat is het risico van ophoping van sneeuw op de panelen, gelet op het gewicht?

De panelen hebben een keuring mbt de sneeuwbelasting.  

Hoe werkt teruglevering met een digitale meter?

Uw meter bevat 4 standen: 2 voor levering en 2 voor teruglevering, respectievelijk in het dal- en piektarief. Bij een digitale meter wordt de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit goed bij gehouden.

Kan de meter in de meterkast teruggedraaid worden?

Bij een Ferraris meter is dat het geval.

Voorbeeld:
U heeft een verbruik van 4000 Kwh. Indien we het totale verbruik willen dekken dienen we met een oriëntatie op het zuiden en een hellingshoek van 30 graden 4750 watt te plaatsen. 
We plaatsen dan 19 panelen van 250 watt. Elk paneel levert u per jaar 212.5 Kwh op. De totale opbrengst is dan 4037.5 Kwh. 

Op bepaalde tijdstippen  gaat u teveel elektriciteit opwekken en die levert u aan het net. Op andere tijdstippen zult u minder opwekken dan u nodig heeft. Op dat moment neemt u extra uit het net. Afhankelijk van de energiemaatschappij kunt u dan de geleverde elektriciteit salderen met de opgenomen elektriciteit.